Nawożenie

 • Nawożenie dolistne vs. doglebowe

  Nawożenie

  Rośliny w większości pobierają składniki pokarmowe systemem korzeniowym, co prowadzi do odpowiedniego wzrostu, ukorzenienia rośliny, prawidłowego wzrostu oraz wydawaniu wysokich plonów. Zdarzają się jednak okresy kiedy pobieranie składników pokarmowych z gleby jest utrudnione na skutek stresów fizjologicznych (susza, nadmierna wilgotność, nieodpowiedni odczyn pH gleby, zbyt niska temperatura).

   

  Niedostateczne opady deszczu oraz susze w okresie wiosenno-letnim powodują, że systemy korzeniowe roślin nie są w stanie pobrać z gleby niezbędnych ilości składników pokarmowych, aby uzyskać zdrowy plon. Wysokie ceny nawozów doglebowych prowadzą do częściowego ograniczenia dawek stosowanych nawozów uzupełniając braki tańszym i skutecznym nawożeniem dolistnym.

   

  Nawozy dolistne wyróżniają się całkowitą rozpuszczalnością w wodzie, a makro- i mikroelementy w formach chelatów bardzo szybko są przyswajalne przez rośliny.

   

  Nawożenie dolistne w bardzo szybki sposób może przekazać składniki pokarmowe potrzebne roślinom w okresie wegetacji. Ma to miejsce w przypadku wysokich niedoborów w glebie oraz utrudnionego pobierania z gleby na skutek nieodpowiednich warunków atmosferycznych lub mechanicznych.

   

  Nawożeniem dolistnym dostarczamy zarówno makro- jak i mikroelementy. Makroelementy są pobierane w roślinach w dużo większych ilościach i należy je dostarczać doglebowo.

   

  Nawożeniem dolistnym można w bardzo szybki i efektywny sposób uzupełnić brakujące składniki pokarmowe w roślinie, co daje kilkadziesiąt razy lepszy efekt w porównaniu z nawożeniem doglebowym.

   

  Nawożenie dolistne w sytuacjach wymagających interwencji i szybkiego uzupełnienia składników pokarmowych wywołanych stresami pogodowymi jest jedynym sposobem wsparcia rośliny w krytycznych momentach rozwoju.

   

  Przy dolistnym dokarmianiu roślin w makro- i mikroelementy unika się strat, jakie zachodzą przy ich wprowadzaniu doglebowym (uwstecznienie i wymywanie). Dawki mikroelementów stosowane dolistnie są 10-20 razy niższe niż przy nawożeniu doglebowym.

 • Pobieranie składników mineralnych

  • rośliny mogą pobierać składniki pokarmowe poprzez liście, głównie poprzez naturalne organy liści, tj. szparki i przetchlinki – przy nawożeniu dolistnym
  • należy pamiętać, że pobieranie zastosowanego nawozu całą powierzchnią liści jest utrudnione przez słabo przepuszczalną kutikulę
  • pobieranie składników przez zielone części rośliny jest tym łatwiejsze, im dłużej pozostają one zwilżone zastosowanym nawozem dolistnym
  • aby nawożenie takie było efektywne, zabieg należy wykonać, gdy rośliny wytworzyły już dostatecznie dużo dobrze rozwiniętych liści, w zależności od gatunku rośliny uprawnej
  • skuteczność nawożenia dolistnego zależy także od warunków atmosferycznych w czasie wykonywania zabiegu oraz bezpośrednio po nim
  • podstawową zasadą jest dobranie odpowiedniego stężenia roztworu nawozowego
  • zabiegu nawozami dolistnymi nie można przeprowadzać w dni wietrzne, ze zbyt intensywną operacją słoneczną oraz w dni deszczowe
  • dla pełnego i efektywnego wykorzystania składników pokarmowych dostarczanych drogą dolistną zalecane jest wykonywanie zabiegów przy temperaturach w zakresie 10-20°C
  • w okresie dni słonecznych zabieg należy przeprowadzać wcześnie rano lub wieczorem, aby zwilżone roztworem rośliny jak najdłużej absorbowały naniesiony preparat, co wpływa korzystnie na pobieranie mikroelementów
  • zabieg nawożenia dolistnego zapewnia bardzo szybkie pobranie i wprowadzenie makro- i mikroelementów do części nadziemnych roślin, efektywnie zapobiegając powstawaniu chorób i obniżeniu plonu
  • najlepsze rezultaty daje dokarmianie dolistne przeprowadzone podczas pochmurnej pogody, wcześnie rano albo wieczorem, kiedy tkanki liści są rozluźnione i składniki łatwo dostają się do wnętrza roślin

 • Rola mikroskładników

  Stymulują procesy biochemiczne, które zachodzą w roślinach. Mikroelementy pobrane przez rośliny w małych ilościach, tj. od kilku gramów do kilku kilogramów z 1 ha.

  B – Bor

  Bor w roślinie bierze udział w transporcie i przemianach węglowodanowych. Wpływa korzystnie na procesy rozwoju, podziału i wzrostu komórek oraz jest budulcem ścian komórkowych. Bor podnosi odporność na przymrozki oraz mrozoodporność. Głównym zadaniem jest wspomaganie rozwoju systemu korzeniowego, kiedy to przy braku tego składnika w roślinie system korzeniowy jest słabo rozwinięty z wytworzonymi pustymi przestrzeniami w tkankach korzeni. Wpływa to na niedostarczenie odpowiedniej ilości wody oraz przestrzeni komórkowej, w której są gromadzone substancje zapasowe, z których roślina korzysta w momencie startu wegetacji wiosną. Wpływa również na jakość i ilość zgromadzonego cukru w korzeniach buraka cukrowego, zwiększenie zawartości skrobi w ziemniakach, ilości tłuszczu w roślinach oleistych a także reguluje procesy związane z kwitnieniem i owocowaniem.

  Objawy niedoboru B

  Poprzez brak tego składnika produkty fotosyntezy nie są odprowadzane do tkanek merystematycznych, co powoduje zahamowanie wzrostu rośliny jesienią, a głównie systemu korzeniowego.
  Wpływa bezpośrednio na mrozoodporność roślin rzepaku. Pobieranie boru potrafi być ograniczone poprzez zbyt wysokie pH powyżej 6,5. Takie pH jest najodpowiedniejszym do uprawy tej rośliny ale również na glebach lekkich i o zbyt małej pojemności wodnej. Przy braku tego składnika w roślinie system korzeniowy jest słabo rozwinięty z wytworzonymi pustymi przestrzeniami w tkankach korzeni. Wpływa to na niedostarczenie odpowiedniej ilości wody oraz przestrzeni komórkowej, w której są gromadzone substancje zapasowe, z których roślina korzysta w momencie startu wegetacji wiosną. Ponadto niedobory boru w sadach owocowych prowadzą do zahamowania rozwoju  pąków kwiatowych, przedwczesnego zrzucania kwiatów oraz zawiązków owocowych  stymulując produkcję etylenu, a także ordzawienia skórki, pęknięcia owoców, skorkowaceniem miąższu oraz pogorszeniem właściwości przechowalniczych.

   

  Cu – Miedź

  Miedź korzystnie wpływa na syntezę i trwałość białek w roślinie. Uczestniczy również w syntezie zielonego składnika chlorofilu podczas procesu fotosyntezy oraz oddychania.

  Objawy niedoboru Cu

  Niedobory tego składnika powodują słabe zdrewnianie tkanek mechanicznych oraz zewnętrznych ścian komórkowych prowadząc do wylegania, zwiększania podatności na choroby oraz działanie niskich temperatur. Ze względu, że miedź jest pierwiastkiem mało ruchliwym na jej brak najbardziej są narażone najmłodsze organy rośliny, liście zmieniają swoje zabarwienie na biało-szare, a następnie ulegają skręceniu. U zbóż można zaobserwować tzw. „chorobę nowin” charakteryzującą się chlorozą na liściach tj. bieleniem liści i kłosów prowadzącą do zasychania źdźbeł, może prowadzić do wylegania, co następnie prowadzi do obniżenia ilości i jakości plonu.

  Mo – Molibden

  Molibden odpowiada za przemiany azotu w azotany (wchodzi w skład enzymu reduktazy azotanowej, która bierze udział w redukcji pobranych przez roślinę azotanów, czyli niezbędnego procesu do wbudowywania azotu w struktury białkowe) i fosforu przeciwdziałając intensyfikacji fosforu nieorganicznego w roślinie, który wchodzi w skład struktur ścian organicznych roślin.Wpływa na produkcję chlorofilu oraz przeciwdziała występującym warunkom stresowym takim jak susze, choroby oraz zwiększenie mrozoodporności roślin. Uczestniczy w wytwarzaniu witaminy C, ułatwia przyswajanie żelaza.

  Objawy niedoboru Mo

  Niedobór powoduje zahamowanie wzrostu blaszek liściowych oraz chlorozy na młodych liściach – prowadzi do zdeformowania kłosa, a w konsekwencji do zahamowania wzrostu i zwiększenia zawartości azotanów w roślinie.

  Mn – Mangan

  Mangan uczestniczy w procesach utleniania i redukcji w roślinie. Fizjologiczna funkcja manganu w roślinie odpowiada za procesy fotosyntezy, pobieranie i asymilację składników pokarmowych reguluje gospodarkę hormonalną w roślinie, syntetyzuje białka oraz przeciwdziała nadmiernemu gromadzeniu się azotanów w roślinach.

  Objawy niedoboru Mn

  Niedobory manganu występują również w glebach o pH powyżej 6,5 objawiając się chlorozami międzynerwowymi. Nadmiar tego składnika na glebach bardzo kwaśnych jest toksyczny dla roślin.

  Zn – Cynk

  Cynk jest składnikiem enzymów, uczestniczy w przemianach aminokwasów oraz w tworzeniu się białka i hormonów wzrostu. Bierze również udział w przemianie materii.

  Objawy niedoboru Zn

  Odpowiedzialny jest za prawidłowy wzrost i rozwój rośliny, a jego braki powodują zahamowanie wydłużania się w międzywęźli, czyli zahamowanie wzrostu rośliny. Jest najbardziej pożądanym składnikiem w uprawach kukurydzy, rzepaku, pszenicy i buraka cukrowego. Również uprawy owocowe potrzebują odpowiednie zawartości cynku do formowania i rozwoju pąków kwiatowych.

  Fe – Żelazo

  Żelazo jest ważnym składnikiem chlorofilu, bierze udział w przemianie kwasów tłuszczowych.

  Objawy niedoboru Fe

  Niedobory żelaza występują na najmłodszych liściach, częściach roślin, gdyż jest bardzo słabo przemieszczany ze starszych organów do młodszych ze względu na jego silne związanie. Charakterystycznymi i łatwymi objawami do zdiagnozowania są bielejące plamy pomiędzy nerwami tzw. chloroza. Zostaje spowolniony również wzrost roślin spowodowany zmniejszeniem aktywności fotosyntezy. W radykalnych sytuacjach wierzchołki wzrostu mogą zamierać.

 • Rola makroskładników

  Makroelementy pobierane przez rośliny w stosunkowo dużych ilościach, tzn. od kilkunastu do kilkuset kilogramów z 1 ha.

  N – Azot

  Azot jest niezbędnym i podstawowym makroelementem odżywczym roślin. Jest składnikiem protoplazmy, wchodzi w skład białek. Azotowi przypisuje się decydujące znaczenie w produkcji biomasy wegetatywnej. Na korzystne efekty nawożenia azotem mają również wpływ fosfor i potas. Niedobory azotu w roślinie spowalniają procesy fotosyntezy oraz czynności fizjologiczne. Rośliny są słabe, niedużych rozmiarów, liście są małe o kolorze jasnożółto-zielonym. Jest składnikiem budulcowym białek i kwasów nukleinowych. Pobudza do wzrostu części podziemne i nadziemne rośliny nadając im intensywnie zielone zabarwienie.

  Objawy niedoboru N

  Części wegetatywne pozbawione jędrności, co jest skutkiem ograniczenia produkcji chlorofilu. Rośliny cierpiące na niedobory azotu są wiotkie, międzywęźla wydłużone o rozbudowanym systemie korzeniowym. Wzrost zahamowany, liście są mniejsze oraz charakterystycznie jaśniejsze. Nadmiar powoduje zbyt duży wzrost, dużo ciemnozielonych liści a system korzeniowy jest niezbyt rozbudowany. Jest jednym z najważniejszych makroelementów wpływających na zdrowie rośliny oraz jakość i ilość uzyskiwanych plonów.

  P – Fosfor

  Fosfor jest jednym z uniwersalnych składników pokarmowych. Jest składnikiem związków organicznych dzięki czemu jest wykorzystywany do akumulacji energii oraz przemian zachodzących w roślinach. Fosfor jest bardzo słabo przemieszczany w roślinie, co może prowadzić do niedoborów tego składnika. Dobre zaopatrzenie roślin w fosfor skutkuje obfitym wzrostem systemu korzeniowego, co prowadzi do zwiększenia plonów.

  Objawy niedoboru P

  Niedobory fosforu powodują zahamowanie tworzenia kwasów nukleinowych oraz białek. Prowadzi to do pogorszenia przemiany materii i zahamowania wzrostu. Fosfor stymuluje wzrost korzeni (wpływając na lepszą absorpcję wody i składników pokarmowych z gleby ), krzewienie się zbóż, wzrost liczby zawiązywanych nasion, budowę mechaniczną łodyg oraz skrócenie dojrzewania roślin. Objawy niedoboru widoczne są na starszych liściach, które żółkną a następnie czerwienieją. Słaby system korzeniowy powoduje małą liczbę rozgałęzień, łodygi są twardsze, a roślina później dojrzewa.

  K – Potas

  Potas jest pierwiastkiem bardzo ruchliwym w roślinie gdzie jest przemieszczany pomiędzy organami wegetatywnymi.  Jest pobierany przez rośliny w dużych ilościach zarówno z gleby jak i przez zielone części nadziemne. W okresie intensywnego wzrostu i rozwoju rośliny najwięcej tego makroskładnika zmagazynowane jest w częściach wegetatywnych takich liście, łodygi, gałęzie. Potas jest składnikiem regulującym gospodarkę wodną rośliny odpowiadając za utrzymanie odpowiedniego turgoru oraz sterowanie aparatami szparkowymi, odpowiada również za prawidłowe funkcjonowanie procesów fotosyntezy oraz za rozmieszczenie powstałych w jej wyniku asymilatów, węglowodanów takich jak skrobia w produkcji ziemniaków a także cukrów w uprawie buraków cukrowych. Składnik ten również ma działanie odpornościowe na choroby bakteryjne oraz wyleganie roślin.

  Objawy niedoboru K

  Charakterystycznymi objawami niedoboru potasu jest zmiana zabarwienia liści z koloru ciemnozielonego w kolor przypominający niebieskawy, przechodzący w nekrotyczne plamy między nerwami. Zostaje zahamowany wzrost i rozwój (skrócenie międzywęźli, przyrosty słabe i cienkie), następnie całe rośliny zasychają. W uprawach sadowniczych niedobory potasu są charakterystyczne dzięki nekrozom na brzegach liści umieszczonych na długopędach. Nadmiar potasu może powodować ewentualne niedobory magnezu, cynku bądź żelaza.

  Ca – Wapń

  Wapń jest podstawowym składnikiem pokarmowym dla roślin. Składnik ten spełnia funkcję budulcową wchodząc w skład ścian błon komórkowych, gdzie jest zmagazynowany i w połączeniu z pektynami oraz związkami celulozowymi tworzy szczelne i wysoko wytrzymałe ściany komórkowe. Zwiększa odporność ataku patogenów chorobotwórczych występujących podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zwiększenie zawartości wapnia w komórkach zmniejsza zjawisko wylegania roślin nadając im wysoką stabilność. Ponadto wapń wpływa na rozwój i wzrost systemu korzeniowego.

  Objawy niedoboru Ca

  Niedobory wapnia pojawiają się na glebach kwaśnych. Wapń posiada również funkcję transportową składników pokarmowych w roślinie. Transport wapnia do owoców odbywa się ksylemem wraz wodą, które są najgorzej odżywione tym składnikiem, gdyż procesy transpiracyjne zachodzą z utrudnieniem. Wapń jest makroelementem przeciwdziałającym chorobom fizjologicznym w uprawie owoców i warzyw takim jak gorzka plamistość podskórna na jabłoniach, zgnilizna wewnętrzna główek kapusty, brzeżne zamieranie liści kapusty tzw. „TIPBURN”, czy w uprawie pomidorów i papryki sucha zgnilizna wierzchołkowa.

  Mg – Magnez

  Magnez jest aktywatorem wielu enzymów biorących udział w procesach biochemicznych między innymi oddychania, reguluje poziom pH w komórkach roślinnych. Odpowiedzialny jest za gromadzenie cukrów w roślinach. Jest głównym składnikiem chlorofilu regulującym proces asymilacji dwutlenku węgla objawiającego się zielonym kolorem liści. Uczestniczy w procesach fosforylacji (ADP i ATP) oraz poprawia wielkość i wybarwienie owoców. Transport odbywa się ksylemem oraz we floemie, a jego ruchliwość znajduje się na wysokim poziomie.

  Objawy niedoboru Mg

  Niedobory łatwo można scharakteryzować, gdyż rozpoczynają się od brzegów blaszki liściowej w głąb powierzchni liścia. Niedobory magnezu powodują zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin, gdyż następuje pogorszenie procesu fotosyntezy na skutek braku odpowiedniej ilości chlorofilu, w skład którego wchodzi magnez. Najczęściej niedobory występują na starszych liściach objawiając się chlorozami międzynerwowymi tzw. marmurkowatość. Objawy niedoboru magnezu są najczęściej widoczne wczesną wiosną na zasiewach zbóż jarych.

  S – Siarka

  Siarka występuje w aminokwasach takich jak cysteina, cystyna, metionina i jest bardzo ważnym składnikiem w procesach tworzenia chlorofilu oraz białka. W sytuacji jej braku w roślinie dochodzi do spadku zawartości białka, co powoduje zahamowanie wzrostu i rozwoju rośliny, a także spadku ilości i jakości plonów. Bierze udział w procesie fotosyntezy oraz wiąże azot atmosferyczny z powietrza oraz uczestniczy w syntezie lignin podczas całego okresu wegetacyjnego. Jest elementem syntezy tłuszczów w okresie dojrzewania nasion.
  Można wyodrębnić trzy grupy roślin pod względem zapotrzebowania w siarkę:

  • rośliny o dużym zapotrzebowaniu na siarkę takie jak rzepak, rzepa, rośliny kapustne, rzodkiew, cebula, czosnek
  • rośliny o średnim zapotrzebowaniu na siarkę takie jak lucerna, koniczyna
  • rośliny o niewielkim zapotrzebowaniu na siarkę to zboża oraz  rośliny okopowe

  Objawy niedoborów S

  Niedobór siarki sprawia, że azot nie bierze udziału w przemianie białkowej. W wyniku czego dochodzi do zatrucia rośliny. Gdy roślina nie ma do dyspozycji dostatecznej ilości siarki, następuje pogorszenie pobierania azotu z gleby oraz zahamowanie jego obiegu w roślinie. Na skutek tego procesu zwiększa się zawartość azotanów w roślinach, co w dużych stężeniach dla rośliny jest trujące. Pierwsze objawy niedoborów siarki pojawiają się na najmłodszych liściach, ponieważ siarka bardzo słabo jest transportowana w roślinie ze starszych do nowo powstałych części organicznych. Młode liście ulegają charakterystycznemu „bieleniu” oraz stają się „łyżeczkowato” wygięte. Kwiatostany zawierają mniej kwiatów, a same kwiaty są wyraźnie jaśniejsze czasami przybierając nawet biały kolor. Łuszczyny zawierają mniej nasion.

Doradcy

 • Gospodarstwa rolne – region północny wschód

  Tomasz Zawistowski

   

  Tel.: +48 502 372 972
  E-mail: tomasz.zawistowski@agrii.pl

  Szczepan Napora

   

  Tel.: +48 502 362 299
  E-mail: szczepan.napora@agrii.pl

  Piotr Migus

   

  Tel.: +48 501 554 971
  E-mail: piotr.migus@agrii.pl

  Piotr Dymitruk

   

  Tel.: +48 502 533 494
  E-mail: piotr.dymitruk@agrii.pl

  Paweł Zieliński

   

  Tel.: +48 664 476 740
  E-mail: pawel.zielinski@agrii.pl

  Paweł Łanczkowski

   

  Tel.: +48 519 051 039
  E-mail: pawel.lanczkowski@agrii.pl

  Paweł Karaś

   

  Tel.: +48 516 020 534
  E-mail: pawel.karas@agrii.pl

  Paweł Grablewski

   

  Tel.: +48 513 034 687
  E-mail: pawel.grablewski@agrii.pl

  Michał Dybich

   

  Tel.: +48 882 015 932
  E-mail: michal.dybich@agrii.pl

  Marek Słodownik

   

  Tel.: +48 502 372 951
  E-mail: marek.slodownik@agrii.pl

  Marek Brzozowski

   

  Tel.: +48 516 020 552
  E-mail: marek.brzozowski@agrii.pl

  Grzegorz Olszewski

   

  Tel.: +48 502 338 806
  E-mail: grzegorz.olszewski@agrii.pl

  Emil Ropiak

   

  Tel.: +48 501 380 002
  E-mail: emil.ropiak@agrii.pl

  Dariusz Kurpiecki

   

  Tel.: +48 516 020 530
  E-mail: dariusz.kurpiecki@agrii.pl

  Adrian Balewicz

   

  Tel.: +48 502 510 200
  E-mail: adrian.balewicz@agrii.pl

 • Gospodarstwa rolne – region północny zachód

  Wojciech Domin

   

  Tel.: +48 515 134 686
  E-mail: wojciech.domin@agrii.pl

  Tomasz Norkowski

   

  Tel.: +48 502 604 712
  E-mail: tomasz.norkowski@agrii.pl

  Przemysław Kiliński

   

  Tel.: +48 519 155 431
  E-mail: przemyslaw.kilinski@agrii.pl

  Piotr Garguliński

   

  Tel.: +48 501 525 461
  E-mail: piotr.gargulinski@agrii.pl

  Paweł Jędrzejczyk

   

  Tel.: +48 502 239 228
  E-mail: pawel.jedrzejczyk@agrii.pl

  Michał Górski

   

  Tel.: +48 692 197 378
  E-mail: michal.gorski@agrii.pl

  Michał Falęcikowski

   

  Tel.: +48 535 818 222
  E-mail: michal.falecikowski@agrii.pl

  Maciej Zboinski

   

  Tel.: +48 502 516 435
  E-mail: maciej.zboinski@agrii.pl

  Łukasz Król

   

  Tel.: +48 696 450 533
  E-mail: lukasz.krol@agrii.pl

  Jan Gierszewski

   

  Tel.: +48 503 063 135
  E-mail: jan.gierszewski@agrii.pl

  Dariusz Pietrucha

   

  Tel.: +48 502 487 685
  E-mail: dariusz.pietrucha@agrii.pl

  Dariusz Makowski

   

  Tel.: +48 502 538 435
  E-mail: dariusz.makowski@agrii.pl

  Bartłomiej Nawrocki

   

  Tel.: +48 881 961 972
  E-mail: bartlomiej.nawrocki@agrii.pl

  Andrzej Zaremba

   

  Tel.: +48 608 484 429
  E-mail: andrzej.zaremba@agrii.pl

  Adam Kowalski

   

  Tel.: +48 502 487 778
  E-mail: adam.kowalski@agrii.pl

 • Gospodarstwa rolne – region południowy wschód

  Zbigniew Pawłowski

   

  Tel.: +48 692 495 861
  E-mail: zbigniew.pawlowski@agrii.pl

  Robert Flisiak

   

  Tel.: +48 608 483 673
  E-mail: robert.flisiak@agrii.pl

  Paweł Błaziak

   

  Tel.: +48 502 232 938
  E-mail: pawel.blaziak@agrii.pl

  Michał Marszał

   

  Tel.: +48 506 087 710
  E-mail: michal.marszal@agrii.pl

  Marcin Rzążewski

   

  Tel.: +48 512 017 129
  E-mail: marcin.rzazewski@agrii.pl

  Kamil Kupiec

   

  Tel.: +48 502 644 174
  E-mail: kamil.kupiec@agrii.pl

  Jacek Wąsacz

   

  Tel.: +48 502 487 774
  E-mail: jacek.wasacz@agrii.pl

  Emil Wylon

   

  Tel.: +48 502 487 684
  E-mail: emil.wylon@agrii.pl

  Dariusz Bednarski

   

  Tel.: +48 502 487 681
  E-mail: dariusz.bednarski@agrii.pl

 • Gospodarstwa rolne – region południowy zachód

  Tomasz Żołnierek

   

  Tel.: +48 502 332 597
  E-mail: tomasz.zolnierek@agrii.pl

  Tomasz Hereda

   

  Tel.: +48 885 200 320
  E-mail: tomasz.hereda@agrii.pl

  Sławomir Dajewski

   

  Tel.: +48 502 533 554
  E-mail: slawomir.dajewski@agrii.pl

  Rafał Fojtar

   

  Tel.: +48 502 533 557
  E-mail: rafał.fojtar@agrii.pl

  Paweł Górniak

   

  Tel.: +48 882 026 322
  E-mail: pawel.gorniak@agrii.pl

  Mirosław Bojko

   

  Tel.: +48 516 151 386
  E-mail: miroslaw.bojko@agrii.pl

  Marcin Żerdziński

   

  Tel.: +48 510 034 375
  E-mail: marcin.zerdzinski@agrii.pl

  Marcin Staroń

   

  Tel.: +48 502 533 469
  E-mail: marcin.staron@agrii.pl

  Łukasz Konieczny

   

  Tel.: +48 662 235 309
  E-mail: lukasz.konieczny@agrii.pl

  Krzysztof Gal

   

  Tel.: +48 664 476 880
  E-mail: krzysztof.gal@agrii.pl

  Konrad Herter

   

  Tel.: +48 502 056 581
  E-mail: konrad.herter@agrii.pl

  Kacper Kazubski

   

  Tel.: +48 502 623 205
  E-mail: kacper.kazubski@agrii.pl

  Janusz Znamirowski

   

  Tel.: +48 501 143 619
  E-mail: janusz.znamirowski@agrii.pl

  Iwona Janda

   

  Tel.: +48 502 533 461
  E-mail: iwona.janda@agrii.pl

  Grzegorz Chutko

   

  Tel.: +48 502 487 680
  E-mail: grzegorz.chutko@agrii.pl

  Adrian Skolimowski

   

  Tel.: +48 502 613 097
  E-mail: adrian.skolimowski@agrii.pl

 • Sklepy – region północ

  Tomasz Włoczewski

   

  Tel.: +48 698 478 640
  E-mail: tomasz.wloczewski@agrii.pl

  Sławomir Sońta

   

  Tel.: +48 501 372 972
  E-mail: slawomir.sonta@agrii.pl

  Rafał Szlązak

   

  Tel.: +48 885 200 302
  E-mail: rafal.szlazak@agrii.pl

  Rafał Starzyński

   

  Tel.: +48 604 131 057
  E-mail: rafal.starzynski@agrii.pl

  Marek Teclaw

   

  Tel.: +48 502 487 773
  E-mail: marek.teclaw@agrii.pl

  Łukasz Ipochorski

   

  Tel.: +48 502 698 495
  E-mail: lukasz.ipochorski@agrii.pl

  Jerzy Brzywczy

   

  Tel.: +48 602 594 988
  E-mail: jerzy.brzywczy@agrii.pl

  Jacek Krzowski

   

  Tel.: +48 600 267 405
  E-mail: jacek.krzowski@agrii.pl

  Grzegorz Szenik

   

  Tel.: +48 606 709 813
  E-mail: grzegorz.szenik@agrii.pl

  Ewa Milewska

   

  Tel.: +48 516 020 538
  E-mail: ewa.milewska@agrii.pl

  Daniel Cisowski

   

  Tel.: +48 501 869 817
  E-mail: daniel.cisowski@agrii.pl

  Cezary Liszewski

   

  Tel.: +48 668 324 311
  E-mail: cezary.liszewski@agrii.pl

  Adam Karczewski

   

  Tel.: +48 502 487 689
  E-mail: adam.karczewski@agrii.pl

  Anna Chmielewska

   

  Tel.: +48 516 020 540
  E-mail: anna.chmielewska@agrii.pl

 • Sklepy – region południe

  Tomasz Grzesik

   

  Tel.: +48 502 487 771
  E-mail: tomasz.grzesik@agrii.pl

  Paweł Żelazny

   

  Tel.: +48 600 320 954
  E-mail: pawel.zelazny@agrii.pl

  Paweł Korpysz

   

  Tel.: +48 606 211 956
  E-mail: pawel.korpysz@agrii.pl

  Paweł Grabek

   

  Tel.: +48 502 338 930
  E-mail: pawel.grabek@agrii.pl

  Marzena Oleniacz

   

  Tel.: +48 606 886 787
  E-mail: marzena.oleniacz@agrii.pl

  Krystyna Radowicka

   

  Tel.: +48 608 292 144
  E-mail: krystyna.radowicka@agrii.pl

  Jerzy Nowosad

   

  Tel.: +48 602 603 113
  E-mail: jerzy.nowosad@agrii.pl

  Jakub Szot

   

  Tel.: +48 608 487 639
  E-mail: jakub.szot@agrii.pl

  Jacek Cholewiński

   

  Tel.: +48 608 513 213
  E-mail: jacek.cholewinski@agrii.pl

  Antoni Nowosad

   

  Tel.: +48 539 930 762
  E-mail: antoni.nowosad@agrii.pl

Kontakt

Poznań – centrala

 • ul. Obornicka 233
 • 60-650 Poznań
 • tel.: 61 842 94 66
 • centrala.poznan@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Aleksandrów Kujawski – oddział

 • ul. Przemysłowa 1
 • 87-700 Aleksandrów Kujawski
 • tel.: 54 282 46 17
 • biuro.aleksandrow@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Lublin – oddział

 • ul. Do Dysa 20a
 • 20-149 Lublin
 • tel.: 81 749 03 21
 • biuro.lublin@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Olsztyn – oddział

 • ul. Ługwałd 180
 • 11-001 Dywity
 • tel. 89 534 59 50
 • biuro.olsztyn@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Pszenno – oddział

 • ul. Wiejska 2
 • 58-125 Pszenno
 • tel. 74 851 95 88
 • biuro.pszenno@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Bakałarzewo – oddział

 • ul. Polna 3
 • 16-423 Bakałarzewo
 • tel. 87 569 43 06
 • bakalarzewo@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Błonie – oddział i sklep

 • ul. Wierzbowa 7
 • 05-870 Błonie
 • tel. 22 731 82 30
 • biuro.blonie@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Płużnica – oddział i sklep

 • 87-214 Płużnica
 • tel. 56 688 72 46
 • pluznica@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Sędziszów Małopolski – oddział i sklep

 • al. 1000-lecia 33
 • 39-120 Sędziszów Małopolski
 • tel. 17 222 01 20
 • sedziszow@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Aleksandrów Kujawski – sklep

 • ul. Przemysłowa 1
 • 87-700 Aleksandrów Kujawski
 • tel. 54 282 46 17
 • aleksandrów@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Biała Podlaska – sklep

 • ul. Jana Pawła II 200
 • 21-500 Biała Podlaska
 • tel. 83 342 52 01
 • biala@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Chełm – sklep

 • ul. Hrubieszowska 62
 • 22-100 Chełm
 • tel. 82 565 53 37
 • chelm@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Mietków – sklep

 • ul. Kolejowa 24
 • 55-081 Mietków
 • tel. 71 316 80 20
 • mietkow@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Pasłęk – sklep

 • ul. Bohaterów Westerplatte 39
 • 14-400 Pasłęk
 • tel. 55 248 23 53
 • paslek@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Siedlce – sklep

 • ul. Karowa 46
 • 08-110 Siedlce
 • tel. 25 633 33 62
 • siedlce@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Węgorzewo – sklep

 • ul. Armii Krajowej 3A
 • 11-600 Węgorzewo
 • tel. 87 427 22 31
 • wegorzewo@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Włodawa – sklep

 • ul. Lubelska 58
 • 22-200 Włodawa
 • tel. 82 572 41 57
 • wlodawa@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Włostów – sklep

 • 27-545 Włostów
 • tel. 15 869 11 74
 • wlostow@agrii.pl

Wiadomosc zostala wyslana

Promocje

Petrofoliq

Energia dla roślin – paliwo dla Ciebie

Promocja!

W promocji PetrofoliQ za każdą złotówkę wydaną na nasze produkty otrzymasz 5 gr na paliwo w przedpłaconej karcie PKN ORLEN.

Nie przegap okazji na wysokie plony i darmowe paliwo!

Petrofoliq
Dowiedz się więcej